NIDERLANDZKI DLA PIELĘGNIARZY

Jeśli chcesz podjąć pracę w zakładzie opieki zdrowotnej, powinieneś nauczyć się profesjonalnego języka pielęgniarzy. Profesjonalny niderlandzki w 28 lekcjach, od poziomu A2 do B1.

Co powinien wiedzieć pielęgniarz- cudzoziemiec, zanim rozpocznie pracę w służbie zdrowia.

Jakiego rodzaju holenderskim powinien posługiwać się pielęgniarz, czy pielęgniarka, żeby rozumieć i być rozumianym?

Oczywiste jest, że język pielęgniarstwa jest czymś więcej niż codziennym niderlandzkim. Wszelkiego rodzaju specyficzne terminy, takie jak „podnośnik dla osób niepełnosprawnych” lub „lista składników odżywczych”, są bardzo powszechnymi i często używanymi słowami w służbie zdrowia. Ponadto niezwykle ważne jest, aby zrozumieć, co chce przekazać pacjent czy podopieczny, ale także to, co mówi lekarz i twój kolega.

Kurs ten ma na celu przygotowanie zagranicznych pielęgniarek do pracy w holenderskiej służbie zdrowia.

__________________

kontakt:


__________________

Wil je bij een zorginstelling werken? Leer dan de vaktaal. Cursus: de Nederlandse taal van de verpleging

Leer de specifieke professionele Nederlandse taal van de zorginstellingen in 28 lessen. Van taalniveau A2 naar B1.

Wat moet een buitenlandse verpleegkundige weten die in een Nederlandse zorginstelling gaat werken? 

Welk soort Nederlands moet de 'broeder' of 'zuster' kunnen verstaan en spreken?

Het is duidelijk dat de taal van de verpleging meer is dan alledaags Nederlands. Allerlei specifieke termen, zoals ‘tillift’ of ‘voedingslijst’, zijn in de zorg heel gewone en veel gebruikte woorden. Verder is het uitermate belangrijk dat je begrijpt wat de patiënt of bewoner bedoelt, maar óók wat de arts zegt en wat je collega je bij de overdracht wil meedelen. 

Deze cursus is bedoeld om buitenlandse verpleegkundigen voor te bereiden op de talige kanten van het werken in een zorginstelling. 

__________________