szkoła językowa 
.

Collega's waar je Nederlands mee spreekt, dus collega's met wie je lekker vlot in het Nederlands communiseert 

__________________

Cursussen, cursusmateriaal en toetsen voor elk taalniveau

__________________

• NT2 cursus A0➛A2. Delftse Methode "Nederlands voor buitenlanders" en Klare Taal met diverse toetsen. Deze NT2 cursus wordt op A1 en A2 niveau met *TANG-toetsen beëindigd.

__________________

• NT2 cursus A2➛B1. Delftse Methode "Nederlands voor anderstaligen" Tweede ronde en Klare Taal met diverse toetsen. Deze NT2 cursus wordt op B1 niveau met *TANG-toetsen beëindigd.

__________________

• NT2 cursus A2➛B1. Delftse Methode "Nederlands voor anderstaligen" De taal van de verpleging en Klare Taal met diverse toetsen. Deze NT2 cursus wordt op B1 niveau met *TANG-toetsen beëindigd.

__________________

• Cursus Pools voor Nederlanders A0➛A1.

__________________

*TANG-toetsen zijn methodeonafhankelijke niveautoetsen voor NT2-leerders ontwikkeld door Boom NT2 en de talencentra van Tilburg University, de Universiteit van Amsterdam, Radboud Universiteit Nijmegen en Rijksuniversiteit Groningen. Toetsen voor de vaardigheden lezen, luisteren, schrijven en spreken. Alle toetsen worden op de computer gemaakt.

__________________

__________________

Taal van de werkplek cursussen en toetsen

Geen logge methodes met heel veel boeken maar slechts drie werkboeken van vijf lessen...

Deze modules informeren en trainen cursisten in het algemeen Nederlands en in de specifiek samengestelde taal van de werkplek. 

A0➛A1, A1➛A2 met diverse toetsen, eindtoetsen en certificering

__________________

Uniek: Collega's en teamleiders dragen bij aan het slagen van de cursus

Extra stimulering en motivatie voor cursisten door een bescheiden inzet en betrokkenheid van collega's en teamleiders...

Een werkplekcursus voorziet óók in materiaal voor collega's en teamleiders, in de vorm van een duidelijke briefing...

Woordenschat, taalniveau, wijze van vragen stellen en de thema's van het huiswerk van de cursisten vanuit de lessen meebeleven en volgen. Dit meenemen op de werkvloer en laten merken dat jij het geweldig vindt dat zij jouw taal willen leren begrijpen en spreken!

Dat vereist iets van jou en levert zeker iets op!

Zo raken (teamleiders en collega's) ook meer bewust van het eigen taalgebruik in gesprek met de (dan nog) taalarme nieuwe collega.

__________________

 __________________

__________________

Achttien jaar fulltime NT2 taaltraining en toetsing op lokatie

Dit heeft veel kennis opgeleverd over cursisten, bedrijven, leermiddelen, taalniveaus en werkplek communicatie...     

De modules van een taalfrans werkplekcursus voorzien in een ruim aanbod woorden en zinnen die al tijdens de eerste les bij het communiceren worden ingezet.

__________________

 

_________________